Ceremonia de acordare a drapelului de luptă Bazei Logistice Navale „Pontica”

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã trece în revistã garda de onoare - foto Petricã Mihalache

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă trece în revistă garda de onoare - foto Petrică Mihalache