Ceremonia de acordare a drapelului de luptă Bazei Logistice Navale „Pontica”

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã înmâneazã Drapelul de luptã comandantului Bazei Logistice Navale "Pontica", contraamiral de flotilã Dan Hãulicã - foto Petricã Mihalache

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă înmânează Drapelul de luptă comandantului Bazei Logistice Navale "Pontica", contraamiral de flotilă Dan Hăulică - foto Petrică Mihalache