Ceremonia de acordare a drapelului de luptă Bazei Logistice Navale „Pontica”

Militarii Bazei Logistice Navale "Pontica" depun jurãmântul de credinþã - foto Petricã Mihalache

Militarii Bazei Logistice Navale "Pontica" depun jurământul de credință - foto Petrică Mihalache