Ceremonia de acordare a drapelului de luptă Bazei Logistice Navale „Pontica”

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã se adreseazã audienþei - foto Petricã Mihalache

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă se adresează audienței - foto Petrică Mihalache