Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 (The Day of the Distinguished Visitors at Dacian Viper 2012)

Aspect de la exerciþiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)

Aspect de la exercițiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)