Sistemul permanent de supraveghere terestră PGSS

Unul din specialiºti  explicã jurnaliºtilor modul de funcþionareal sistemului PGSS - foto Geni Cîrneanu

Unul din specialiști explică jurnaliștilor modul de funcționareal sistemului PGSS - foto Geni Cîrneanu