Conducerea MApN s-a întâlnit cu sportivii militari din lotul olimpic

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, mulþumeºte sportivilor militari pentru performanþele obþinute - foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, mulțumește sportivilor militari pentru performanțele obținute - foto Cătălin Ovreiu