Secretarul de stat Dan Tãtaru prezent la manifestãrile de la Oituz - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary Dan Tãtaru present at the commemoration at Oituz)Secretarul de stat Dan Tãtaru transmite mesajul Ministerului Apãrãrii Naþionale cãtre toþi participanþii de la Oituz - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary Dan Tãtaru conveying the defence minister’s message to the attendants at the event in Oituz)Aspect de la ceremoniile militare desfãºurate la cimitirele eroilor din localitãþile Oituz ºi Poiana Sãratã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sãratã)
Secretarul de stat Dan Tătaru prezent la manifestările de la Oituz - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary Dan Tătaru present at the commemoration at Oituz)
Vizualizat: 541 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru transmite mesajul Ministerului Apărării Naționale către toți participanții de la Oituz - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary Dan Tătaru conveying the defence minister’s message to the attendants at the event in Oituz)
Vizualizat: 566 ori.
Aspect de la ceremoniile militare desfășurate la cimitirele eroilor din localitățile Oituz și Poiana Sărată - foto Cătălin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sărată)
Vizualizat: 493 ori.
Aspect de la ceremoniile militare desfãºurate la cimitirele eroilor din localitãþile Oituz ºi Poiana Sãratã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sãratã)Aspect de la ceremoniile militare desfãºurate la cimitirele eroilor din localitãþile Oituz ºi Poiana Sãratã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sãratã)
Aspect de la ceremoniile militare desfășurate la cimitirele eroilor din localitățile Oituz și Poiana Sărată - foto Cătălin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sărată)
Vizualizat: 513 ori.
Aspect de la ceremoniile militare desfășurate la cimitirele eroilor din localitățile Oituz și Poiana Sărată - foto Cătălin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sărată)
Vizualizat: 523 ori.