Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la manifestările „15 august – Ziua Oituzului” (State Secretary Dan Tătaru Participated in the Event "15 August – The Day of Oituz" )

Secretarul de stat Dan Tãtaru prezent la manifestãrile de la Oituz - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary Dan Tãtaru present at the commemoration at Oituz)

Secretarul de stat Dan Tătaru prezent la manifestările de la Oituz - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary Dan Tătaru present at the commemoration at Oituz)