Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la manifestările „15 august – Ziua Oituzului” (State Secretary Dan Tătaru Participated in the Event "15 August – The Day of Oituz" )

Secretarul de stat Dan Tãtaru transmite mesajul Ministerului Apãrãrii Naþionale cãtre toþi participanþii de la Oituz - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary Dan Tãtaru conveying the defence minister’s message to the attendants at the event in Oituz)

Secretarul de stat Dan Tătaru transmite mesajul Ministerului Apărării Naționale către toți participanții de la Oituz - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary Dan Tătaru conveying the defence minister’s message to the attendants at the event in Oituz)