Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la manifestările „15 august – Ziua Oituzului” (State Secretary Dan Tătaru Participated in the Event "15 August – The Day of Oituz" )

Aspect de la ceremoniile militare desfãºurate la cimitirele eroilor din localitãþile Oituz ºi Poiana Sãratã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sãratã)

Aspect de la ceremoniile militare desfășurate la cimitirele eroilor din localitățile Oituz și Poiana Sărată - foto Cătălin Ovreiu
(Military ceremonies conducted the heroes’ cemeteries in Oituz and Poiana Sărată)