Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 2 Manevră (The 2nd Maneuver Battalion Returns Home)

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, salutã Garda de Onoare - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, saluting the Guard of Honor)

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, salută Garda de Onoare - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, saluting the Guard of Honor)