Ziua Medicinei Militare

Oficialitãþi militare ºi civile prezente la ceremonia de depuneri de coroane de la Monumentul Eroilor Sanitari - foto Cãtãlin Ovreiu

Oficialități militare și civile prezente la ceremonia de depuneri de coroane de la Monumentul Eroilor Sanitari - foto Cătălin Ovreiu