Conducerea MApN la ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor din Modulul NATO de comunicaþii ºi informaticã dislocabil – DCM “E” - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Centrul 48 comunicaþii ºi informaticã strategice de la Otopeni - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Corneliu Dobriþoiu îi felicitã pe militarii reveniþi din Afganistan - foto Cãtãtlin Ovreiu
Conducerea MApN la ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor din Modulul NATO de comunicații și informatică dislocabil – DCM “E” - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 707 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Centrul 48 comunicații și informatică strategice de la Otopeni - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 783 ori.
Ministrul Corneliu Dobrițoiu îi felicită pe militarii reveniți din Afganistan - foto Cătătlin Ovreiu
Vizualizat: 658 ori.
Conducerea MApN oferã distincþii ºi medalii militarilor Modulului NATO - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul ceremoniei militare - foto Cãtãlin Ovreiu
Conducerea MApN oferă distincții și medalii militarilor Modulului NATO - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 719 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 757 ori.