Ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor din Modulul NATO de comunicații și informatică dislocabil – DCM “E”

Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Centrul 48 comunicaþii ºi informaticã strategice de la Otopeni - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Centrul 48 comunicații și informatică strategice de la Otopeni - foto Cătălin Ovreiu