Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Dan Tãtaru, depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Dan Vereº
(The State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Dan Tãtaru, during the wreath-laying ceremony at the WW2 Heroes’ Memorial)Aspect de la ceremonia militarã organizatã cu ocazia Zilei Comemorãrii Victimelor Fascismului ºi Comunismului la Monumentul Eroilor din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Dan Vereº
(Military ceremony organized on the Commemoration Day of the Victims of Fascism and Communism at the WW2 Heroes’ Memorial)Aspect de la ceremonia militarã organizatã cu ocazia Zilei Comemorãrii Victimelor Fascismului ºi Comunismului la Monumentul Eroilor din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Dan Vereº
(Military ceremony organized on the Commemoration Day of the Victims of Fascism and Communism at the WW2 Heroes’ Memorial)
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Dan Tătaru, depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial - foto Dan Vereș
(The State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Dan Tătaru, during the wreath-laying ceremony at the WW2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 557 ori.
Aspect de la ceremonia militară organizată cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului la Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial - foto Dan Vereș
(Military ceremony organized on the Commemoration Day of the Victims of Fascism and Communism at the WW2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 545 ori.
Aspect de la ceremonia militară organizată cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului la Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial - foto Dan Vereș
(Military ceremony organized on the Commemoration Day of the Victims of Fascism and Communism at the WW2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 553 ori.
Monumentul Eroilor din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Dan Vereº
(WW2 Heroes’ Memorial)
Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial - foto Dan Vereș
(WW2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 464 ori.