Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, o felicitã pe Mariana Drãgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cãtãlin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu congratulating Mariana Drãgescu, on her 100th birthday.)ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-locotenent Cârnu Fãnicã, o felicitã pe Mariana Drãgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cãtãlin Ovreiu (The chief of the Air Force Staff, Lieutenant General Cârnu Fãnicã, congratulating Mariana Drãgescu, on her 100th birthday)Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, împreunã cu Mariana Drãgescu, pilot în escadrila sanitarã, supranumitã "Escadrila Albã" - foto Cãtãlin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu, together with Mariana Drãgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, o felicită pe Mariana Drăgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cătălin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu congratulating Mariana Drăgescu, on her 100th birthday.)
Vizualizat: 947 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Cârnu Fănică, o felicită pe Mariana Drăgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cătălin Ovreiu (The chief of the Air Force Staff, Lieutenant General Cârnu Fănică, congratulating Mariana Drăgescu, on her 100th birthday)
Vizualizat: 947 ori.
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, împreună cu Mariana Drăgescu, pilot în escadrila sanitară, supranumită "Escadrila Albă" - foto Cătălin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu, together with Mariana Drăgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )
Vizualizat: 914 ori.
Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani  - foto Cãtãlin Ovreiu (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, on her 100th birthday. )Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, pilot în escadrila sanitarã, supranumitã "Escadrila Albã" (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )
Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cătălin Ovreiu (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, on her 100th birthday. )
Vizualizat: 958 ori.
Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, pilot în escadrila sanitară, supranumită "Escadrila Albă" (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )
Vizualizat: 862 ori.