Comandorul Mariana Drăgescu la împlinirea vârstei de 100 de ani (Commander (Retired) Mariana Drăgescu Turns 100)

ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-locotenent Cârnu Fãnicã, o felicitã pe Mariana Drãgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cãtãlin Ovreiu (The chief of the Air Force Staff, Lieutenant General Cârnu Fãnicã, congratulating Mariana Drãgescu, on her 100th birthday)

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Cârnu Fănică, o felicită pe Mariana Drăgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cătălin Ovreiu (The chief of the Air Force Staff, Lieutenant General Cârnu Fănică, congratulating Mariana Drăgescu, on her 100th birthday)