Comandorul Mariana Drăgescu la împlinirea vârstei de 100 de ani (Commander (Retired) Mariana Drăgescu Turns 100)

Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, pilot în escadrila sanitarã, supranumitã "Escadrila Albã" (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )

Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, pilot în escadrila sanitară, supranumită "Escadrila Albă" (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )