Comandorul Mariana Drăgescu la împlinirea vârstei de 100 de ani (Commander (Retired) Mariana Drăgescu Turns 100)

Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani  - foto Cãtãlin Ovreiu (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drãgescu, on her 100th birthday. )

Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cătălin Ovreiu (Marie-Ana-Aurelia (Mariana) Drăgescu, on her 100th birthday. )