Comandorul Mariana Drăgescu la împlinirea vârstei de 100 de ani (Commander (Retired) Mariana Drăgescu Turns 100)

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, împreunã cu Mariana Drãgescu, pilot în escadrila sanitarã, supranumitã "Escadrila Albã" - foto Cãtãlin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu, together with Mariana Drãgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, împreună cu Mariana Drăgescu, pilot în escadrila sanitară, supranumită "Escadrila Albă" - foto Cătălin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu, together with Mariana Drăgescu, pilot in the medical squadron aka the White Squadron. )