Comandorul Mariana Drăgescu la împlinirea vârstei de 100 de ani (Commander (Retired) Mariana Drăgescu Turns 100)

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, o felicitã pe Mariana Drãgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cãtãlin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu congratulating Mariana Drãgescu, on her 100th birthday.)

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, o felicită pe Mariana Drăgescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani - foto Cătălin Ovreiu (The Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu congratulating Mariana Drăgescu, on her 100th birthday.)