Fregata "Regele Ferdinand" se pregãteºte de plecarea în misiune - foto Petricã Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" is preparing to leave for mission)Aspect de la ceremonia de plecare în misiune - foto Petricã Mihalache 
(Aspect from the mission departure ceremony)Fregata "Regele Ferdinand" înainte de plecarea în misiunea "Atalanta"  - foto Petricã Mihalache 
(Frigate "Regele Ferdinand" before leaving for mission)
Fregata "Regele Ferdinand" se pregătește de plecarea în misiune - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" is preparing to leave for mission)
Vizualizat: 413 ori.
Aspect de la ceremonia de plecare în misiune - foto Petrică Mihalache
(Aspect from the mission departure ceremony)
Vizualizat: 341 ori.
Fregata "Regele Ferdinand" înainte de plecarea în misiunea "Atalanta" - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" before leaving for mission)
Vizualizat: 368 ori.
Oficialitãþi participante la ceremonie - foto Petricã Mihalache
(The officials participating in the ceremony)ªeful Statului Major General, generalul locotenent ªtefan Dãnilã, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
(The Chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, addressing the audience)Membri ai familiilor militarilor participanþi la ceremonie - foto Petricã Mihalache 
(Family members of the militaries participating in the ceremony )
Oficialități participante la ceremonie - foto Petrică Mihalache
(The officials participating in the ceremony)
Vizualizat: 369 ori.
Șeful Statului Major General, generalul locotenent Ștefan Dănilă, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The Chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, addressing the audience)
Vizualizat: 359 ori.
Membri ai familiilor militarilor participanți la ceremonie - foto Petrică Mihalache
(Family members of the militaries participating in the ceremony )
Vizualizat: 395 ori.
Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Petricã Mihalache 
(The Guard of Honour marching off )ªeful Statului Major General împreunã cu militarii de pe "Regele Ferdinand" - foto Petricã Mihalache 
(The Chief of General Staff together with the military crew of "Regele Ferdinand”)Aspect din timpul ceremoniei - foto Petricã Mihalache 
(Aspect from the ceremony)
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Petrică Mihalache
(The Guard of Honour marching off )
Vizualizat: 363 ori.
Șeful Statului Major General împreună cu militarii de pe "Regele Ferdinand" - foto Petrică Mihalache
(The Chief of General Staff together with the military crew of "Regele Ferdinand”)
Vizualizat: 380 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Petrică Mihalache
(Aspect from the ceremony)
Vizualizat: 418 ori.
Militar împreunã cu familia - foto Petricã Mihalache 
(Military together with his family)Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiune - foto Petricã Mihalache 
(Frigate "Regele Ferdinand" left for mission)Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiunea "Atalanta" - foto Petricã Mihalache 
(Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" operation)
Militar împreună cu familia - foto Petrică Mihalache
(Military together with his family)
Vizualizat: 416 ori.
Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiune - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" left for mission)
Vizualizat: 391 ori.
Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiunea "Atalanta" - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" operation)
Vizualizat: 396 ori.