Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Fregata "Regele Ferdinand" înainte de plecarea în misiunea "Atalanta"  - foto Petricã Mihalache 
(Frigate "Regele Ferdinand" before leaving for mission)

Fregata "Regele Ferdinand" înainte de plecarea în misiunea "Atalanta" - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" before leaving for mission)