Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Aspect din timpul ceremoniei - foto Petricã Mihalache 
(Aspect from the ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei - foto Petrică Mihalache
(Aspect from the ceremony)