Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

ªeful Statului Major General, generalul locotenent ªtefan Dãnilã, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
(The Chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, addressing the audience)

Șeful Statului Major General, generalul locotenent Ștefan Dănilă, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The Chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, addressing the audience)