Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

ªeful Statului Major General împreunã cu militarii de pe "Regele Ferdinand" - foto Petricã Mihalache 
(The Chief of General Staff together with the military crew of "Regele Ferdinand”)

Șeful Statului Major General împreună cu militarii de pe "Regele Ferdinand" - foto Petrică Mihalache
(The Chief of General Staff together with the military crew of "Regele Ferdinand”)