Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Fregata "Regele Ferdinand" se pregãteºte de plecarea în misiune - foto Petricã Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" is preparing to leave for mission)

Fregata "Regele Ferdinand" se pregătește de plecarea în misiune - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" is preparing to leave for mission)