Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiunea "Atalanta" - foto Petricã Mihalache 
(Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" operation)

Fregata "Regele Ferdinand" a plecat în misiunea "Atalanta" - foto Petrică Mihalache
(Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" operation)