Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Petricã Mihalache 
(The Guard of Honour marching off )

Defilarea Gărzii de Onoare - foto Petrică Mihalache
(The Guard of Honour marching off )