Vizită oficială a șefului Statului Major al Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, generalul Sir David Richards, la invitația omologului său, șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă (British Chief of Defence, General Sir David Richards to Visit Romania)

ªefii Statelor majore ale celor douã armate, la discuþii oficiale - foto Eugen Mihai
(The two CHoDs during the official talks)

Șefii Statelor majore ale celor două armate, la discuții oficiale - foto Eugen Mihai
(The two CHoDs during the official talks)