Generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, ºi preºedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la conferinþa de presã - foto Valentin Ciobârcã 
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the press conference)Aspect din timpul sesiunii de deschidere a Conferinþei Comitetului Militar al NATO - foto Eugen Mihai
(Opening of the NATO Military Committee Conference)Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, adresându-se audienþei - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, addressing the audience)
Generalul-locotenent Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, și președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la conferința de presă - foto Valentin Ciobârcă
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, chief of General Staff and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the press conference)
Vizualizat: 388 ori.
Aspect din timpul sesiunii de deschidere a Conferinței Comitetului Militar al NATO - foto Eugen Mihai
(Opening of the NATO Military Committee Conference)
Vizualizat: 701 ori.
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, adresându-se audienței - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, addressing the audience)
Vizualizat: 668 ori.
Oficialitãþile militare în timpul sesiunii de deschidere - foto Eugen Mihai
(Military officials at the opening of the conference)ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în timpul sesiunii de deschidere a conferinþei - foto Eugen Mihai
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff at the opening of the conference)Generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, ºi preºedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la ceremonia de întâmpinare desfãºuratã în Piaþa Mare din Sibiu - foto Valentin Ciobârcã 
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff, and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the welcome ceremony in Piaþa Mare of Sibiu)
Oficialitățile militare în timpul sesiunii de deschidere - foto Eugen Mihai
(Military officials at the opening of the conference)
Vizualizat: 693 ori.
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în timpul sesiunii de deschidere a conferinței - foto Eugen Mihai
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, chief of General Staff at the opening of the conference)
Vizualizat: 684 ori.
Generalul-locotenent Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, și președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la ceremonia de întâmpinare desfășurată în Piața Mare din Sibiu - foto Valentin Ciobârcă
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, chief of General Staff, and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the welcome ceremony in Piața Mare of Sibiu)
Vizualizat: 838 ori.
Cei doi oficiali primesc salutul militarilor din Garda de Onoare - foto Valentin Ciobârcã 
(The two officials are saluted by the Guard of Honor)Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcã 
(Unfolding ceremony)Exerciþiu de drill-team prezentat de militarii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Valentin Ciobârcã 
(Drill-team presented by the troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Cei doi oficiali primesc salutul militarilor din Garda de Onoare - foto Valentin Ciobârcă
(The two officials are saluted by the Guard of Honor)
Vizualizat: 847 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcă
(Unfolding ceremony)
Vizualizat: 780 ori.
Exercițiu de drill-team prezentat de militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Valentin Ciobârcă
(Drill-team presented by the troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Vizualizat: 780 ori.
Defilarea militarilor din Regimentul 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Valentin Ciobârcã 
(The 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching)Oficialitãþi militare prezente la Conferinþa Comitetului Militar al NATO de la Sibiu - foto Valentin Ciobârcã
(Military officials attending the NATO Military Committee Conference in Sibiu)Oficialitãþi militare prezente la Conferinþa Comitetului Militar al NATO de la Sibiu - foto Valentin Ciobârcã
(Military officials attending the NATO Military Committee Conference in Sibiu)
Defilarea militarilor din Regimentul 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Valentin Ciobârcă
(The 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching)
Vizualizat: 783 ori.
Oficialități militare prezente la Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu - foto Valentin Ciobârcă
(Military officials attending the NATO Military Committee Conference in Sibiu)
Vizualizat: 826 ori.
Oficialități militare prezente la Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu - foto Valentin Ciobârcă
(Military officials attending the NATO Military Committee Conference in Sibiu)
Vizualizat: 793 ori.
Sigla Conferinþei Comitetului Militar al NATO de la Sibiu
(Logo of the NATO Military Committee Conference in Sibiu)
Sigla Conferinței Comitetului Militar al NATO de la Sibiu
(Logo of the NATO Military Committee Conference in Sibiu)
Vizualizat: 805 ori.