Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu (NATO Military Committee Conference in Sibiu)

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, adresându-se audienþei - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, adresându-se audienței - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, addressing the audience)