Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu (NATO Military Committee Conference in Sibiu)

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în timpul sesiunii de deschidere a conferinþei - foto Eugen Mihai
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff at the opening of the conference)

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în timpul sesiunii de deschidere a conferinței - foto Eugen Mihai
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, chief of General Staff at the opening of the conference)