Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu (NATO Military Committee Conference in Sibiu)

Generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, ºi preºedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la conferinþa de presã - foto Valentin Ciobârcã 
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the press conference)

Generalul-locotenent Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, și președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la conferința de presă - foto Valentin Ciobârcă
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, chief of General Staff and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the press conference)