Comandantul Grupãrii de forþe pentru operaþii speciale româneºti (ROU SOTG) explicã Preºedintelui Croaþiei, ministrului apãrãrii ºi comandantului SOCEUR acþiunile de antrenament specifice

(Commander ROU SOTG explaining the Croatian President, the defence minister and the SOCEUR commander the specific training exercises)Militari din forþele pentru operaþii speciale din Croaþia, SUA ºi România participã la un exerciþiu de asalt asupra unei clãdiri ocupate de "elemente teroriste"
(Croatian, US and Romanian special operations forces participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)Militari români din forþele pentru operaþii speciale pe timpul unui salt cu paraºuta (free fall)
(Romanian troops of the special operation forces during free fall)
Comandantul Grupării de forțe pentru operații speciale românești (ROU SOTG) explică Președintelui Croației, ministrului apărării și comandantului SOCEUR acțiunile de antrenament specifice

(Commander ROU SOTG explaining the Croatian President, the defence minister and the SOCEUR commander the specific training exercises)
Vizualizat: 592 ori.
Militari din forțele pentru operații speciale din Croația, SUA și România participă la un exercițiu de asalt asupra unei clădiri ocupate de "elemente teroriste"
(Croatian, US and Romanian special operations forces participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)
Vizualizat: 623 ori.
Militari români din forțele pentru operații speciale pe timpul unui salt cu parașuta (free fall)
(Romanian troops of the special operation forces during free fall)
Vizualizat: 570 ori.
Militari români participã la un exerciþiu de asalt asupra unei clãdiri ocupate de "elemente teroriste"
(Romanian troops participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)Preºedintele Croaþiei primeºte o plachetã din partea comandantului SOTG române
(Croatian President receiving a plate from the Romanian SOTG commander)Preºedintele Croaþiei semneazã în Cartea de onoare a unitãþii româneºti
(Croatian President signing in the Book of Honor of the Romanian unit)
Militari români participă la un exercițiu de asalt asupra unei clădiri ocupate de "elemente teroriste"
(Romanian troops participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)
Vizualizat: 578 ori.
Președintele Croației primește o plachetă din partea comandantului SOTG române
(Croatian President receiving a plate from the Romanian SOTG commander)
Vizualizat: 559 ori.
Președintele Croației semnează în Cartea de onoare a unității românești
(Croatian President signing in the Book of Honor of the Romanian unit)
Vizualizat: 523 ori.
Standul românesc de armament al forþelor pentru operaþii speciale
(Romanian stand of special operations forces armament)Standul românesc de armament al forþelor pentru operaþii speciale
(Romanian stand of special operations forces armament)
Standul românesc de armament al forțelor pentru operații speciale
(Romanian stand of special operations forces armament)
Vizualizat: 580 ori.
Standul românesc de armament al forțelor pentru operații speciale
(Romanian stand of special operations forces armament)

Vizualizat: 599 ori.