Exercițiul ”Jackal Stone 2012” ( "Jackal Stone 2012")

Militari români participã la un exerciþiu de asalt asupra unei clãdiri ocupate de "elemente teroriste"
(Romanian troops participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)

Militari români participă la un exercițiu de asalt asupra unei clădiri ocupate de "elemente teroriste"
(Romanian troops participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)