Exercițiul ”Jackal Stone 2012” ( "Jackal Stone 2012")

Preºedintele Croaþiei primeºte o plachetã din partea comandantului SOTG române
(Croatian President receiving a plate from the Romanian SOTG commander)

Președintele Croației primește o plachetă din partea comandantului SOTG române
(Croatian President receiving a plate from the Romanian SOTG commander)