Exercițiul ”Jackal Stone 2012” ( "Jackal Stone 2012")

Preºedintele Croaþiei semneazã în Cartea de onoare a unitãþii româneºti
(Croatian President signing in the Book of Honor of the Romanian unit)

Președintele Croației semnează în Cartea de onoare a unității românești
(Croatian President signing in the Book of Honor of the Romanian unit)