Inaugurarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii Centrului de instruire pentru luptă al Forțelor Terestre (Ceremony at the Romanian Land Forces Combat Training Center)

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureºti, Mark Gitenstein se adreseazã audienþei - foto Vali Ciobîrcã
(U.S. Ambassador Mark Gitenstein addressing the audience)

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Mark Gitenstein se adresează audienței - foto Vali Ciobîrcă
(U.S. Ambassador Mark Gitenstein addressing the audience)