Inaugurarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii Centrului de instruire pentru luptă al Forțelor Terestre (Ceremony at the Romanian Land Forces Combat Training Center)

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Corneliu Dobriþoiu, se adreseazã audienþei - foto Vali Ciobîrcã
(Minister of National Defence Corneliu Dobritoiu addressing the audience)

Ministrul Apărării Naționale, Corneliu Dobrițoiu, se adresează audienței - foto Vali Ciobîrcă
(Minister of National Defence Corneliu Dobritoiu addressing the audience)