Inaugurarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii Centrului de instruire pentru luptă al Forțelor Terestre (Ceremony at the Romanian Land Forces Combat Training Center)

Ministrul Corneliu Dobriþiou ºi  ambasadorul Mark Gitenstein la inaugurarea lucrãrilor de modernizare a infrastructurii Centrului de instruire pentru luptã al Forþelor Terestre - foto Vali Ciobîrcã
(Minister of National Defence Corneliu and U.S. Ambassador Mark Gitenstein at the ceremony for the inauguration of the Romanian Land Forces Combat Training Center)

Ministrul Corneliu Dobrițiou și ambasadorul Mark Gitenstein la inaugurarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii Centrului de instruire pentru luptă al Forțelor Terestre - foto Vali Ciobîrcă
(Minister of National Defence Corneliu and U.S. Ambassador Mark Gitenstein at the ceremony for the inauguration of the Romanian Land Forces Combat Training Center)