Aspect de pe timpul exerciþiului - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo taken during the exercise)Aspect de pe timpul exerciþiului - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo taken during the exercise)Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, felicitã unul din militari  - foto Catalin Ovreiu
(Minister of Natinal Defence, Corneliu Dobriþoiu, congratulating one of the troops)
Aspect de pe timpul exercițiului - foto Cătălin Ovreiu
(Photo taken during the exercise)
Vizualizat: 559 ori.
Aspect de pe timpul exercițiului - foto Cătălin Ovreiu
(Photo taken during the exercise)
Vizualizat: 719 ori.
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, felicită unul din militari - foto Catalin Ovreiu
(Minister of Natinal Defence, Corneliu Dobrițoiu, congratulating one of the troops)
Vizualizat: 639 ori.
Locþiitorul ºefului SMG, general-locotenent Dan Ghica-Radu, înmâneazã certificate de apreciere celor mai merituoºi militari participanþi la exerciþiu - foto Catalin Ovreiu
(Deputy chief of General Staff, LTG Dan Ghica-Radu, handing over commendation certificates for the best of the participants in the exercise)
Locțiitorul șefului SMG, general-locotenent Dan Ghica-Radu, înmânează certificate de apreciere celor mai merituoși militari participanți la exercițiu - foto Catalin Ovreiu
(Deputy chief of General Staff, LTG Dan Ghica-Radu, handing over commendation certificates for the best of the participants in the exercise)
Vizualizat: 638 ori.