Întâlnirea gl-lt Valeriu Nicuț cu locțiitorul comandantului Operației Atalanta a UE (Lieutenant General Valeriu Nicuț Meets Deputy Commander EUNAVFOR)

Aspect din timpului întâlnirii - foto Vali Ciobîrcã
(Photo from the meeting)

Aspect din timpului întâlnirii - foto Vali Ciobîrcă
(Photo from the meeting)