Întâlnirea gl-lt Valeriu Nicuț cu locțiitorul comandantului Operației Atalanta a UE (Lieutenant General Valeriu Nicuț Meets Deputy Commander EUNAVFOR)

Schimb de cadouri simbolice - foto Vali Ciobîrcã
(Exchange of symbolic gift)

Schimb de cadouri simbolice - foto Vali Ciobîrcă
(Exchange of symbolic gift)