Secretarul de stat Sebastian Huluban s-a întâlnit cu Excelența Sa Teofil Bauer, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în România (State Secretary Sebastian Huluban Met with His Excellency Teofil Bauer, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Ukraine to Romania)

Aspect din timpul întâlnirii - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the meeting)

Aspect din timpul întâlnirii - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the meeting)