Direcția Management Resurse Umane - 150 de ani

ªeful Direcþiei Management Resurse Umane, generalul-maior Dumitru Seserman, la ceremonia desfãºuratã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful Direcției Management Resurse Umane, generalul-maior Dumitru Seserman, la ceremonia desfășurată la Palatul Cercului Militar Național - foto Cătălin Ovreiu