Direcția Management Resurse Umane - 150 de ani

Secretarul de stat pentru armamente, Floarea ªerban, la ceremonia desfãºuratã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat pentru armamente, Floarea Șerban, la ceremonia desfășurată la Palatul Cercului Militar Național - foto Cătălin Ovreiu