Direcția Management Resurse Umane - 150 de ani

Aspecte de la ceremonia desfãºuratã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspecte de la ceremonia desfășurată la Palatul Cercului Militar Național - foto Cătălin Ovreiu