Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO (Minister Corneliu Dobrițoiu Participated in NATO Defence Ministerial)

Aspect de la reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO
(Informal NATO Defence Ministerial)

Aspect de la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre NATO
(Informal NATO Defence Ministerial)